Koupelny

Pro stavbu nebo renovaci konstrukcí v prostorách se zvýšenou vlhkostí, jako např. koupelny,

používáme impregnované desky Rigips RBI (H2).

Velkou výhodou sádrokartonových konstrukcí je možnost vést v dutině těchto stěn sanitární instalace (např. elektroinstalace či vodovodní a odpadní potrubí). Pro zajištění optimální hodnoty neprůzvučnosti se doporučuje vyplnit dutinu příčky minerální izolací.

Sanitární předměty

Zařizovací předměty (umyvadla, zásobníky vody pro WC aj.) způsobují velké konzolové zatížení. Proto se připevňují na speciální nosné konstrukce sanitárních držáků zabudované do meziprostoru montované stěny a uchycené ke svislým profilům R-CW. Po vybudování nosné konstrukce a jejím jednostranném opláštění ze strany zařizovacích předmětů může instalatér provést sanitární instalace. Jednotlivá vedení je třeba řádně upevnit pomocí příchytek, které jsou příslušenstvím sanitárních držáků.

Napojení vany

Z důvodu zvukové izolace se mezi okraj vany a průběžnou první vrstvu opláštění vloží proužek napojovacího těsnění. Lícová vrstva dvojitého opláštění se ukončí asi 10 mm nad okrajem vany. Zbývající spára se později vyplní fungicidním, trvale pružným tmelem.

Instalační prostupy

Instalační prostupy, např. pro vodovodní potrubí, vyřízneme asi o 10 mm větší, než je průměr trubky. Hrany řezu za účelem lepší přilnavosti tmelu natřeme základním nátěrem. Prostupy se jako všechny ostatní spoje a rohy uzavřou fungicidním, trvale pružným tmelem.

Zabudování zárubní

Při zabudování dveřních zárubní do příčky Rigips je třeba použít zárubeň určenou pro montáž do sádrokartonových příček.
Přitom je potřebné zohlednit:
1. výšku místnosti – max. 2,60 m
2. rozměry dveřního otvoru – max. 85 x 200 cm
3. hmotnost dveří – max. 25 kg
Použijeme běžné příčkové profily (R-CW a R-UW) o tloušťce plechu 0,6 mm. Podlahový profil R-UW je třeba v místě dveřního otvoru přerušit. Na obou stranách zárubně musí být profil R-UW ukotven k podlaze dvěma připevňovacími prostředky. Profily R-CW přiléhající k zárubni spojíme s podlahovým i stropním R-UW profilem pomocí dvojic prostřihů, nýtů nebo samořezných šroubů typu
421 LB. Nad dveřním otvorem zabudujeme překlad (výměnu) z profilu R-UW. Do nadpraží zárubně umístíme dvě zkrácené stojiny R-CW pro vynesení spár opláštění v nadpraží zárubně. Zárubňové profily R-CW a překlad zárubně (profil R-UW) spojíme s vloženou zárubní pomocí šroubů do plechu min. ∅3,9 mm (např. typ 421 LB ∅4,2 x 13 mm) zašroubovaných do zárubňových příponek (2 šrouby na jednu příponku). Spáry mezi deskami se umístí vždy v oblasti nadpraží nad dveřním otvorem, v žádném případě se spára nesmí dostat do oblasti stojiny. Pro stěny výšky mezi 2,60 m a 2,80 m, dveřní otvory max. 85 cm x 200 cm a pro křídla o hmotnosti do 25 kg se použije jako stojina tzv. skříňový nosník – svislé profily R-CW se po obou stranách zárubně vyztuží profily R-UW. V případě překročení uvedených parametrů pro uspořádání příčky v oblasti zárubně musíme místo profilů R-CW/R-UW použít zesílené profily UA.

Poznámka:
Je-li v příčce použita minerální izolace, je z důvodu zachování neprůzvučnosti nutné vyplnit minerální izolací rovněž dutinu mezi
zárubní a profily

 

Zdroj: www.rigips.cz