Podkroví

Sádrokartony v podkroví

Půdní vestavby zahrnují horizontální, šikmé i vertikální obvodové konstrukce obytného podkroví. K půdním vestavbám jsou sádrokartonové konstrukce přímo ideálním řešením.

1. Nosná konstrukce
Na stropní a šikmou trámovou konstrukci připevníme podkonstrukci:
rozteč montážních profilů je maximálně 500 mm.
Podkonstrukci z profilů R-CD připevníme ke krokvím pomocí stavěcích třmenů, přímých nebo krokvových závěsů.
Po obvodě (na štítových zdech) je třeba před montáží profilů R-CD připevnit obvodový profil R-UD pomocí plastových natloukacích hmoždinek.

2. Minerální izolace
Mezi krokve vložíme tepelně izolační vrstvu z minerální izolace v šířce cca o 10 – 20 mm větší, než je světlá vzdálenost krokví. Maximální tloušťka tepelné izolace je dána tepelně-technickým výpočtem.
Vrstva tepelné izolace probíhá bud‘ ve střešní rovině až k pozednici (boční předstěna má pouze estetickou funkci), nebo ze střešní roviny na boční předstěnu a zakrytou část podlahy. V obou případech nesmí dojít ke vzniku tepelných mostů. Parotěsná zábrana pokračuje až za pozednici k okapové hraně střechy.

Při aplikaci tepelných izolací a parozábran v obvodových konstrukcích je vhodné řídit se projektovou dokumentací.
Návrh tloušťky tepelné izolace vychází z tepelně-technického výpočtu. Z tohoto výpočtu vyplynou rovněž požadavky na parozábranu (potřebný difuzní odpor, správná poloha parozábrany ve skladbě konstrukce).

3. Parozábrana
Parozábranu připevňujeme pomocí terčů z oboustranně lepicí pásky na profily.
Parozábranu lze montovat v některých případech i před montáží podkonstrukce (nelze při použití krokvových závěsů – byla by porušena těsnost parozábrany).

4. Opláštění a tmelení
Sádrokartonové desky k podkonstrukci připevňujeme samořeznými šrouby TN délky 25-55 mm (podle nosné konstrukce a tloušťky opláštění) s maximální roztečí 17 cm. Při opláštění je nutno zachovávat zásadu převazování spár alespoň o jednu vzdálenost mezi profily – spáry nesmí tvořit kříž. Desky se montují zásadně délkou kolmo na směr montáže profilů. Po ukončení montáže sádrokartonových desek přetmelíme spáry a hlavičky šroubů. Boční předstěna je provedena jako předsazená stěna volně stojící, popřípadě předsazená stěna na třmeny (dle konkrétní dispozice).

 

Zdroj: https://www.rigips.cz/

Stavební firma Jiří Štrouf, Brno

Úžasné skleněné sprchové kouty vhodné do pokroví
Úžasné skleněné sprchové kouty vhodné do pokroví