Podkroví

Sádrokartony v podkroví

Půdní vestavby zahrnují horizontální, šikmé i vertikální obvodové konstrukce obytného podkroví. K půdním vestavbám jsou sádrokartonové konstrukce přímo ideálním řešením.

1. Nosná konstrukce
Na stropní a šikmou trámovou konstrukci připevníme podkonstrukci:
rozteč montážních profilů je maximálně 500 mm.
Podkonstrukci z profilů R-CD připevníme ke krokvím pomocí stavěcích třmenů, přímých nebo krokvových závěsů.
Po obvodě (na štítových zdech) je třeba před montáží profilů R-CD připevnit obvodový profil R-UD pomocí plastových natloukacích hmoždinek.

2. Minerální izolace
Mezi krokve vložíme tepelně izolační vrstvu z minerální izolace v šířce cca o 10 – 20 mm větší, než je světlá vzdálenost krokví. Maximální tloušťka tepelné izolace je dána tepelně-technickým výpočtem.
Vrstva tepelné izolace probíhá bud‘ ve střešní rovině až k pozednici (boční předstěna má pouze estetickou funkci), nebo ze střešní roviny na boční předstěnu a zakrytou část podlahy. V obou případech nesmí dojít ke vzniku tepelných mostů. Parotěsná zábrana pokračuje až za pozednici k okapové hraně střechy.

Při aplikaci tepelných izolací a parozábran v obvodových konstrukcích je vhodné řídit se projektovou dokumentací.
Návrh tloušťky tepelné izolace vychází z tepelně-technického výpočtu. Z tohoto výpočtu vyplynou rovněž požadavky na parozábranu (potřebný difuzní odpor, správná poloha parozábrany ve skladbě konstrukce).

3. Parozábrana
Parozábranu připevňujeme pomocí terčů z oboustranně lepicí pásky na profily.
Parozábranu lze montovat v některých případech i před montáží podkonstrukce (nelze při použití krokvových závěsů – byla by porušena těsnost parozábrany).

4. Opláštění a tmelení
Sádrokartonové desky k podkonstrukci připevňujeme samořeznými šrouby TN délky 25-55 mm (podle nosné konstrukce a tloušťky opláštění) s maximální roztečí 17 cm. Při opláštění je nutno zachovávat zásadu převazování spár alespoň o jednu vzdálenost mezi profily – spáry nesmí tvořit kříž. Desky se montují zásadně délkou kolmo na směr montáže profilů. Po ukončení montáže sádrokartonových desek přetmelíme spáry a hlavičky šroubů. Boční předstěna je provedena jako předsazená stěna volně stojící, popřípadě předsazená stěna na třmeny (dle konkrétní dispozice).

 

Zdroj: https://www.rigips.cz/

Stavební firma Jiří Štrouf, Brno

Úžasné skleněné sprchové kouty vhodné do pokroví
Úžasné skleněné sprchové kouty vhodné do pokroví

Poslední dotazy z poradny, poradíme i vám

Zpráva: Montáž sádrokartonu na půdě chalupy. Dobrý den, potřebovala bych dodělat sádrokartony na půdě. Chtěla bych na půdě ložnici a předsíň. Naše chalupa je stará, střechu máme novou se zateplením. Pod sádrokarton ještě 5 cm silný polystyren a pod plechové lišty 2 cm polystyren, hlavně kvůli letním vedrům. Kleštiny jsou těsně nad hlavou, tak jsme se rozhodli, že sádrokartony budou kopírovat sedlovou střechu, tudíž kleštiny zůstanou přiznané. Štítová část je zděná (trojúhelník). Materiál se podává dírou z dílny, která je pod budoucí ložnicí. Další možnost je úzké schodiště. Děkuji za jakoukoli odpověď či radu. S pozdravem F.