Tmelení

Příprava sádrového tmelu

Do čisté nádoby s čistou vodou postupně (pomalu) nasypeme sádrový tmel tak, aby prášek dosáhl přibližně úrovně hladiny vody. Před rozmícháním je třeba nechat směs 2 – 3 minuty stát. V případě potřeby můžeme směs zředit přidáním vody. Nikdy se však nesmí dosypávat dodatečně prášek!

Tmelení podélných spár

Při tmelení podélné hrany PRO je vždy nutno použít některou z výztužných pásek.

Tmelení příčných spár

a) příčné spáry mezi deskami s hranou kolmo řezanou (bez seříznutí)
b) příčné spáry mezi deskami s hranou zkosenou nebo opracovanou hranou do rozevřeného tvaru spáry
U obou těchto spojů je třeba vždy použít některou z výztužných pásek.

Postup tmelení

Samolepicí výztužnou pásku nalepíme na suchou desku a přetmelíme. Skelnou výztužnou pásku je třeba vložit do tenké vrstvy čerstvě nanseného tmelu a vtlačit do tmelu hladítkem. Po zaschnutí první vrstvy tmelu spáry přestěrkujeme, tmel roztáhneme do šířky a uhladíme do ztracena.

Konečnou úpravu povrchu lze provést spárovacím (práškovým) tmelem Rifino Top, ale také pastovým finišovacím tmelem ProMix Mega, který je pro finální tmelení zvláště vhodný. Po zaschnutí tmelu provedeme přebroušení tmeleného povrchu brusnou mřížkou upnutou do ručního držáku.

Pozor na porušení výztužné pásky a přiléhajícího povrchu kartonu desek.

 

Zdroj: https://www.rigips.cz/