Tmelení

Příprava sádrového tmelu

Do čisté nádoby s čistou vodou postupně (pomalu) nasypeme sádrový tmel tak, aby prášek dosáhl přibližně úrovně hladiny vody. Před rozmícháním je třeba nechat směs 2 - 3 minuty stát. V případě potřeby můžeme směs zředit přidáním vody. Nikdy se však nesmí dosypávat dodatečně prášek!

Tmelení podélných spár

Při tmelení podélné hrany PRO je vždy nutno použít některou z výztužných pásek.

Tmelení příčných spár

a) příčné spáry mezi deskami s hranou kolmo řezanou (bez seříznutí)
b) příčné spáry mezi deskami s hranou zkosenou nebo opracovanou hranou do rozevřeného tvaru spáry
U obou těchto spojů je třeba vždy použít některou z výztužných pásek.

Postup tmelení

Samolepicí výztužnou pásku nalepíme na suchou desku a přetmelíme. Skelnou výztužnou pásku je třeba vložit do tenké vrstvy čerstvě nanseného tmelu a vtlačit do tmelu hladítkem. Po zaschnutí první vrstvy tmelu spáry přestěrkujeme, tmel roztáhneme do šířky a uhladíme do ztracena.
Konečnou úpravu povrchu lze provést spárovacím (práškovým) tmelem Rifino Top, ale také pastovým finišovacím tmelem ProMix Mega , který je pro finální tmelení zvláště vhodný. Po zaschnutí tmelu provedeme přebroušení tmeleného povrchu brusnou mřížkou upnutou do ručního držáku.

Pozor na porušení výztužné pásky a přiléhajícího povrchu
kartonu desek.

 

Zdroj: https://www.rigips.cz/