Zděný dům nebo dřevostavba?

Chystáte se stavět dům, ale nevíte, který typ pro vás bude přínosnější?

Rozdílem mezi dřevostavbou a zděným domem je takový, že dřevostavba je montovaná sendvičová stavba, která probíhá „suchou cestou“. Vyžaduje vždy pečlivý návrh a ucelené řešení technických zařízení stavby. U zděných staveb je nutné zvolit správný zdící materiál. Musíme sledovat difúzní odpor a další vlastnosti materiálů.

Zděný dům, nebo dřevostavba, to si jistě říká mnoho z vás. Oba typy staveb mají své výhody i nevýhody.

Mezi hlavní výhody zděného domu patří především dobrá zvuková izolace, delší životnost, vysoká tepelná akumulace a materiál je méně citlivý na kondenzaci vodní páry. Máme několik druhů zdiva, např. zdivo keramické neboli cihelné, které má menší objemovou hmotnost a lepší tepelné technické vlastnosti. Dále zdivo plynosilikátové, které má sice nízkou hmotnost, ale také nízkou zvukoizolační schopnost a díky vysoké nasákavosti hrozí ztráta tepelně izolačních vlastností. Nevýhodou zděných staveb je delší doba výstavby a vyšší náklady na vytápění.

Novostavba RD Blažovice

Oproti tomu dřevostavba má spoustu výhod, které mohou být ve výběru stavby zásadní. Především se jedná o rychlou výstavbu, řádově se výstavba dřevostavby pohybuje v rámci několika měsíců. Má velmi dobré tepelné izolační vlastnosti a zároveň nižší náklady na vytápění, než je tomu u zděné stavby. Dřevostavba má ale také své nevýhody a to je zvýšený přenos zvuku a kratší životnost.

Akumulace tepla: Jak již bylo řečeno, zděná stavba má dobré akumulační schopnosti. Což se hodí u staveb vytápěných kotlem na pevná paliva. Ale díky tomu že dřevostavba neakumuluje teplo, je bydlení v letních měsících v dřevostavbách velmi příjemné.

Zvuková izolace: Zvukovou izolaci především ovlivňují použité materiály a jejich vlastnosti a také způsob konstrukce. U dřevostaveb tlumí zvuk především pružné materiály lépe, než ty tvrdé, např. skelné vlny nebo dřevité izolace. Nevhodné jsou polystyrenové desky. Lepší zvukovou izolaci má zděný dům.

Obecně vzato, co se týče tepelné izolace, zděný dům déle udrží teplo v domě, oproti tomu dřevostavba ztratí teplo z místnosti rychleji, ale za to je také rychleji vytopena.

Výstavba MŠ, Nehvizdy u Prahy

U stavby musíme provést takzvaný Blower door test. Jedná se o zjištění vzduchotěsnosti obálky budovy, a to vede ke zjištění energetické náročnosti budovy. Pokud je vzduchotěsnost oken, střechy nebo stěn vadná, dochází k velkým únikům tepla a tím je zároveň větší náročnost na vytápění.

Cenová nabídka ZDARMA